Personal Power Zakelijk

Personal Power zakelijk (PPZ)is zeer geschikt voor teambuilding. PPZ laat teams respect krijgen voor en inzicht krijgen in elkaars kwaliteiten.

PPZ is een online persoonlijkheidsinstrument, dat gedetailleerd inzicht geeft in de grootste kracht, unieke kwaliteiten en diepste drijfveren van de onderlinge teamleden. Het geeft een duidelijk beeld van welke kwaliteiten er binnen een team zijn. Hoe die elkaar aan (kunnen) vullen en wat er veranderd kan worden om nog beter gebruik te maken van de al aanwezige kwaliteiten .

Globale werkwijze bij teams tot maximaal 6 personen:

1. teamleden maken minimaal 1 week van tevoren online de test;
2. tijdens een workshop van een dag krijgen de deelnemers inzicht in de onderlinge kwaliteiten, gaan er kwartjes vallen en wordt er gezamenlijk, door middel van interactieve werkvormen, besproken hoe de aanwezige talenten en kwaliteiten zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden om alle teamleden goed tot hun recht te laten komen;
3. terugkomdagdeel na drie maanden om de ontwikkelingen te bespreken en eventueel acties aan te scherpen;
4. eventueel extra af te spreken (individuele) coaching sessies.

Tarief op aanvraag.

Pin It on Pinterest

Share This