Disclaimer

Leefjevrijheid.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte, actuele en juiste informatie aan bezoekers en gebruikers van deze website. Leefjevrijheid.nl kan echter niet garanderen, dat de in deze website opgenomen informatie te allen tijde foutloos, volledig en/of actueel is. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de informatie op de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Voor zover vanaf de website van Leefjevrijheid.nl kan worden doorgelinkt naar andere websites is Leefjevrijheid.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud, de dienstverlening en de kwaliteit van de producten en diensten van de sites waarnaar wordt verwezen.

Meer in het bijzonder draagt Leefjevrijheid.nl geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op voornoemde sites geuite meningen, beweringen, opmerkingen, reclame-uitingen of uitlatingen anderszins.

Teksten en/of grafische voorstellingen van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Leefjevrijheid.nl of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Pin It on Pinterest

Share This