Ben ik niet te oud …?

Deze vraag krijg ik regelmatig gesteld. Meestal van iemand van 50 of ouder. Soms ook van iemand van in de 40. Die mij mailt en uitlegt waarom zij echt te oud is om al die nieuwe technieken te leren en iets nieuws te beginnen. Maar als je mij een beetje kent, zal mijn antwoord je niet verbazen. Nee, je bent niet te oud om iets nieuws te leren.

Het is haast alsof wij onze leeftijd als een excuus gebruiken.
“Ben ik te oud?”
“Is het te laat?”
“Is dat niet meer iets voor de jongeren?

Laat de angst voor je leeftijd of de techniek je niet tegenhouden. Ik begrijp het best. In een maatschappij waar je als 50-jarige keer op keer als “oud” of “te oud” wordt bestempeld, ga je dat bijna zelf ook nog geloven. Nou ik wil je graag uit die droom helpen. Je bent niet te oud en laat niemand je iets anders wijsmaken. Gelukkig verandert er langzamerhand iets ten gunste. Dat mag ook wel als meer dan de helft van onze bevolking in 2020, 50 of ouder is. Daarbij komt nog dat wij langer leven dan ooit. Dus rond je 50ste ben je nog maar halverwege.

Inspiratie nodig over hoe je de andere helft kunt invullen? Lees dan verder in mijn gratis gids “Herprogrammeer je brein, laat oude patronen los en wordt wat je kunt zijn”?

5 redenen waarom je niet te oud bent

1. Kennis
Je hebt meer kennis (Wikipedia: kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel, veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid) dan mensen die jonger zijn dan jij. Kanttekening is wel dat kennis snel veroudert en het dus belangrijk is jezelf te blijven ontwikkelen.

Wij vinden vaak dat de jongeren in het voordeel zijn, omdat zij met het internet zijn opgegroeid en beter in staat zijn de nieuwe technieken te gebruiken. Toch is dat maar ten dele waar. Jongeren moeten net als wij leren omgaan met de nieuwe online mogelijkheden. Wat zij wel als groot voordeel hebben, is dat zij in staat zijn zich sneller aan te passen en meer jeugdige lef en bravoure hebben om het gewoon te doen.

2. Ervaring
Je hebt ervaring (Wikipedia: ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip ‘ervaring’ is haast synoniem met “inzicht”, “knowhow” en “weten”. Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied, wordt wel een “expert” genoemd en zijn ervaring “expertise”).

Als je iets voor jezelf wilt beginnen, kun je deze ervaring heel goed gebruiken en vertalen naar een product of dienst waarmee je anderen helpt en geld verdient. Het internet heeft geen magische krachten. Je hebt wel degelijk kennis en ervaring nodig.

3. Wijsheid
Wijsheid (Wikipedia: mensen die fouten gemaakt hebben en daarvan geleerd hebben. Zij hebben genoten en geleden, keuzes gemaakt, gehandeld en de verantwoordelijkheid voor hun daden aanvaard. Wijzen hebben niet alleen hun eigen belang maar ook dat van hun medemensen bevorderd). Dit is slechts 1 van de vele definities van wijsheid. Feit is dat als je ouder wordt je steeds meer waardevolle lessen leert. Deze geleerde lessen zorgen voor meer inzicht en zijn op hun beurt weer van betekenis voor anderen.

4.Middelen
Je hebt steeds meer middelen tot je beschikking. Je hebt een groot netwerk, je hebt vaak meer geld, je hebt meer tijd. De vraag is of je vindingrijk genoeg bent om daar optimaal gebruik van te maken.

5. Voordeel
Je bent in het voordeel ten opzichte van jongere mensen. Je hebt iets te bieden. Waar jongeren vooral voor zichzelf en hun gezin leven, willen ouderen vaak iets terug doen voor de maatschappij en van toegevoegde waarde zijn. De levensfase waarin persoonlijke ambitie langzaam plaatsmaakt voor de behoefte de wereld een beetje beter te maken.

3 stappen om in actie te komen

1. Stop met je leeftijd als excuus te gebruiken. Als je geen zin meer hebt om het werk te doen, wees eerlijk en zeg dat dan gewoon. Die vrijheid heb je gelukkig, maar verschuil je niet achter je leeftijd.

2. Maak een tijdlijn voor de komende 25 jaar. Dit idee heb ik niet zelf verzonnen maar is van Dan Sullivan een Amerikaanse coach. Hier is de link naar “the 25th year framework” Wat wil je nog doen en bereiken? Er zijn zoveel mogelijkheden door alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Onder invloed daarvan verandert het medische landschap ook drastisch, waardoor wij meer kans hebben ouder te worden dan ooit. Focus op de toekomst zorgt voor veel meer energie dan jezelf aanpraten dat je al met 1 been in het graf staat.

3. Leer jezelf sociale media en nieuwe technische vaardigheden aan in plaats van het te bekritiseren. En dan bedoel ik niet alleen erover lezen, maar ga het gewoon uitproberen. Ga op Facebook of Instagram en laat jezelf zien. Oude media sterft uit. Gebruik de nieuwe media in plaats van erover te klagen. Geef jezelf toestemming. Jij bent de enige die jezelf tegenhoudt.

Inspiratie nodig?

Ik heet je van harte welkom als lid van mijn “Vrijheidsjutters” community op Facebook. Hierin ga ik regelmatig live en deel ik waardevolle kennis.

Wil je graag nog iets nieuws beginnen? Of denk en voel je het stiekem wel, maar durf je er (nog) niet voor uit te komen? Of heb je nog geen idee over wat je dan zou willen doen? Download dan mijn gratis inspiratie gids “Herprogrammeer je brein, laat oude patronen los en wordt wat je kunt zijn”. Later is NU!

Pin It on Pinterest

Share This